24/7 kontrol af dine køer

Overvåg hver malkeko i besætningen 24/7 med CowManager® Med indsigt i dine malkekøers brunst og fertalitet, sundhed, ernæring og placering kan du fokusere på den rigtige ko på det rigtige tidspunkt. CowManager data hjælper dig med at arbejde mere effektivt, spare medicin og øge dine køers generelle sundhed og produktivitet.

Overvåg hver enkelt ko og optimér produktionen

CowManager overvåger dine køers brunst, sundhed, ernæring og placering med imponerende nøjagtighed.

Brunst

Overvåg fertilitet find det optimale tidspunkt for inseminering.

Sundhed

Opdag sygdom i den tidligste del af forløbet baseret adfærd og temperatur.

Ernæring

Optimér ydeevne med rettidig indsigt i spise- og drøvtygnings mønstrer.

Placering

Find udvalgte køer hurtigt med 'Find-My-Cow' funktionen

Brunst og Fertilitet

Gå aldrig glip af en ko i brunst

Forøg fortjeneste med rettidig insemination

I årevis har malkekvægsbedrifter været afhængige af rettidig og effektiv avl for at maksimere profitten. Den største udfordring, de står over for på dette område, er brunstregistrering: at vide, hvornår en individuel ko går i brunst.

Sundhed & Sygdomsforbyggelse

Opdag sygdomme i de tidligste stadier baseret på adfærd og øretemperatur

Tidlig sygdomsdetektion baseret på individuel ko adfærd
Sunde køer er nøglen til en lønsom mælkeproduktion. CowManager vil advare dig med det samme, når en ko ikke spiser eller drøvtygger som den bør, så du kan reagere tidligt. Dette vil spare penge på arbejde, antibiotika og reducere fald i produktionen.

CowManager er også et fremragende værktøj til at overvåge udviklingen hos ​​syge køer, via løbende indsigt i koens adfærd og temperatur.

Et fald i spise- og drøvtygningsadfærd kan være en tidlig indikator for sundhedsproblemer – og ekstra omkostninger. CowManager giver dybdegående indsigt i ko ernæring og trivsel på individ- og gruppeniveau. Modtag advarsler om varmestress, gruppesundhedsproblemer, foderindtagelse og overgangsproblemer.

Dette giver dig mulighed for at arbejde effektivt og proaktivt, hvilket resulterer i bedre kosundhed og en mere produktiv besætning. Det reducerer foder, arbejdskraft og medicinske omkostninger markant, hvilket fører til maksimeret rentabilitet.

Foder & Ernæring

Forbedre besætningens ydeevne med indsigt i spise- og drøvtygningstiden

God ernæring er afgørende for en besætnings præstation. Den tegner sig også for den største del af de variable omkostninger på malkekvægsbedrifter. At overvåge dine køer nøje og justere foderration i tide, er nøglen til vellykket foder- og overgangsstyring.

CowManagers øre-sensorer måler dine køers spise, drøvtygning, aktivitet og øre temperatur. Den smarte ernæringsmodulalgoritme giver dig indsigt i individuelle køers adfærd såvel som grupper. Alarmer hjælper dig med at fokusere på den rigtige ko på det rigtige tidspunkt og giver dig besked, når:

Find-My-Cow

Hurtig lokalisering af individuelle køer baseret på Cowmanager øremærket