Sundhed

Sunde køer, succesfuld bedrift. Brug Sundhedsmodulet til tidlig sygdomsdetektion baseret på den individuelle ko-adfærd og temperatur.

Opdag sygdomme i de tidlige stadier

CowManagers Health-modul overvåger hver ko 24/7 og sender advarsler til din smartphone eller computer, når en ko ikke spiser eller drøvtygger.

Det giver løbende indsigt i genopretning af syge køer, så du kan gribe ind med det samme, når det er nødvendigt. Dette fører til reduceret behov for antibiotika, mindre arbejde, færre tab af køer, højere drægtighed og højere mælkeproduktion.

Med data fra Sundhedsmodulet kan du opdage sygdomme som fordrevet abomasum, mastitis, ketose og E-coli på et tidligt tidspunkt.

Giv dine dyrlæge og kolleger adgang til udvalgte kodata via MultiView-funktionen, så de også kan overvåge din besætnings præstation.

I farvekoordinerede grafer kan du nemt kontrollere, hvordan dine køer klarer sig pr. dag eller endda pr. time. Opdag flokændringer i adfærd og øretemperatur. Temperaturgrafen viser øretemperaturen for den specifikke ko (blå linje) sammenlignet med den gennemsnitlige øretemperatur for den samlede gruppe (grøn linje), som koen er klassificeret i.

Hvis koens øretemperatur er 7°C under gruppegennemsnittet, vil du modtage en sundhedsalarm, og temperaturikonet vises på instrumentbrættet.

Hvorfor vælge

CowManager?