DNA Øremærker til kvæg og kalve

Udvælg de bedste avlsdyr med DNA test – allerede fra fødselen

Det har aldrig været nemmere at udtale vævsprøver med Agro-Tag DNA øremærker til genomisk test af kvæg. DNA øremærket udtager en vævsprøve samtidigt med at øremærket sættes i kalven.

Vævsprøven skubbes automatisk skubbes ned i en prøvebeholder. Prøvebeholderen forsejles af tangen under lukning, og er lige til at løfte op. Altsammen med vores øremærketang, som bruges til alle vores øremærker.

Kom godt igang med genomisk test af kvæg & kviekalve

Vi tilbyder en totalløsning for prøvetagning, opbevaring og forsendelse af vævsprøverne. De officielle Agro-Tag DNA øremærker kan bestilles på www.oeremaerker.dk eller ved at ringe til Agro-Tag på 45 80 09 44 eller direkte til Service Centeret på   55 99 99 36.

Vævsprøverne opbevares i praktisk beholder (følger med) i køleskab, og sendes til GenoScan til opbevraring og/eller udarbejdelse af genomisk test.

Genomisk test bestilles hos Viking Genetics, og forældreskabstest bestilles gennem Dyreregistrering/DMS.

“Sådan bruger jeg DNA øremærker i min besætning”

Mælkeproducent Henrik Graversen har brugt genomisk test i sin besætning i flere år. Han tester systematisk alle hundyr & kviekalve, og det har givet et kraftigt boost i det avlsmæssige niveau.

Hvordan fungerer udtagning af vævsprøver med DNA øremærker?

Vævsprøven udtages automatisk samtidig med, at man sætter øremærket i. Tidligere skulle man have fat i kalven to gange – først for at sætte øremærker i og efterfølgende for at udtage en vævsprøve. Brugen af DNA-øremærker gør, at disse to arbejdsgange slås sammen. Med DNA øremærker kan det hele i en og samme arbejdsgang. Det sparer tid, og ombytninger af vævsprøver mellem kalve undgås. Samtidigt bliver det betydelig nemmere at teste hele besætningen.

Samme tang til begge ører

Agro-Tag DNA øremærket sættes på højre øre akkurat som et almindeligt øremærke og med samme øremærketang. Under isætning af øremærket skæres en vævsprøve, der skubbes ned i den prøvebeholder, der sidder på mærkets hundel. Du skal derfor ikke til at deponere vævsprøven ned i en seperat prøvebeholder.

Automatisk udtagning af  prøven

Idet øremærketangen lukkes sammen, forsegles prøvebeholderen automatisk. Derved undgåes krydskontaminering og infektion. På prøvebeholderen er påskrevet samme ID som på selve øremærket, så du er sikker på at vævsprøve og dyr er koblet sammen.

Klar til afsendelse og DNA analyse

Når DNA øremærket er sat i, sidder den forseglede prøvebeholder på øremærketangen og er lige til at løfte op. Prøvebeholderen indeholder konserveringsmiddel og sikrer, at vævsprøven holdes intakt. Samme øremærketang bruges til isætning af det elektroniske Flexotronic øremærke på venstre øre. Se komplet guide til isætning afAgro-Tag DNA øremærker her

Fordele ved genomisk test

For dig som besætningsejer kan genomisk test af kvæg betyde øget sundhed og økonomiske besætninger. Det giver et sikkert grundlag for udvælgelse af de bedste avlsdyr til næste generation, og mindsker risikoen for arvelige lidelser. DNA øremærker er en nem og praktisk måde at indsamle vævsprøver, og kan bruges allerede fra dyrets fødsel. Den giver med højere sikkerhed end tidligere mulighed for at udvælge de bedste avlsdyr. 

Hvad skriver pressen?

Tag vævsprøven når du sætter øremærket i

Læs den fulde artikel i Landbrugsavisen.dk her

I artiklen om Agro-Tag DNA øremærker skriver Landbrugsavisen.dk ved Peter W. Mogensen hvordan arbejdsgangen foregår, og hvilke fordele DNA øremærker kan have for besætningens sundhed og rentabilitet.

DNA øremærker med udtagning af vævsprøve

DNA øremærke sættes på dyret som et almindeligt øremærke med vores standard øremærketang.
Eneste forskel er at der samtidig bliver udtaget en vævsprøve i en forsejlet prøvebeholder, som sendes til genomisk analyse. Starter Kit og instruktion tilbydes til alle nye kunder.

Prøvebeholderen indeholder konserveringsmiddel, så vævsprøven holder sig frisk indtil den sendes til laboratoriet. De officielleAgro-Tag DNA øremærker er velegnet til DNA analyse på laboratoriet, og har været brugt til genomisk selektion i kvægbesætninger i over 10 år, med mere end 60 millioner DNA mærker produceret på verdensplan.

Agro-Tag DNA øremærker kan bestilles her på siden eller på  www.oeremaerker.dk

Afprøvede DNA øremærker – en ægte pionér indenfor genomisk test

Agro-Tag DNA øremærker har været brugt til DNA analyse i forbindelse med genomisk selektion i kvægbesætninger i over 10 år, med mere end 60 mill. mærker produceret på verdensplan.

DNA øremærke med vævsprøvebeholder inden øremærket sættes i. Med Agro-Tag DNA øremærker er der 0% risiko for, at en vævsprøve ikke kobles til koen. Den prøvebeholder, der sidder på øremærket har påtrykt samme ID som øremærket, og har en 2D stregkode i bunden, som skannes på laboratoritet. Samtidigt slipper man for selv at trykke vævsprøven ned i en seperat prøvebeholder. Det sparer tid og udelukker fejlkobling af ko og prøve. Den grønne lås på Agro-Tag DNA øremærket gør det let at se hvilke dyr, der har fået udtaget vævsprøve.

Vævsprøveudtagning bliver aldrig nemmere

Nu kan du få markedets mest pålidelige øremærke til kvæg som et officielt DNA øremærke til vævsprøvetagning. DNA øremærket isættes med samme tang som alle vores andre officielle øremærker. Og ligesom alle vores øremærker har det ventilationshuller i toppen, hvilket minimerer risikoen for infektioner og forbedrer sår-heling. De er også udstyret med kraftig lås, som gør at de bliver siddende i dyrets øre, og samtidigt kan de dreje let rundt, hvilket gør dem nænsomme for dyrets øre.

Vævsprøven tages ved øremærkning af kalve – i samme arbejdsgang

Når du øremærker dine kalve som du plejer, skal du blot sætte et DNA øremærke i kalvens højre øre i stedet for det visuelle øremærke. På DNA øremærket sidder et prøve-rør, hvor vævsprøven trykkes ned i samtidigt med at tangen presses sammen. Prøvebeholderen forsejles automatisk, og indeholder konserveringsvæske så vævsprøven holdes intakt.

Ved bestilling af DNA øremærker modtager du en praktisk æske til opbevaring og forsendelse af prøvebeholderne. Du kan både sende vævsprøverne til GenoSkan A/S til opbevaring alene, eller til både opbevaring og udarbejdelse af genetisk analyse (test).

Genetisk analyse eller Forældreskabstest

Der er mulighed for to typer test ud fra en vævsprøve: genetisk analyse (test) og/eller en forældreskabstest. Genetisk analyse bestilles hos VikingGenetics, som udfører testen efter principperne om genomisk selektion. Forældreskabstesten bestilles gennem Dyreregistrering/DMS.

Økonimisk avls-fremgang med gentest

Ved en genomisk test kan bestemme et dyrs avlsmæssige niveau på basis af en DNA-analyse. Rent praktisk betyder at man kan se hvilke arveanlæg dyret med stor sandsynlighed indeholder. Det giver mulighed for at opnå en økonomisk avls-fremgang ved udvælgelse af de rigtige hundyr som mødre til næste generation, og risikoen for indavl og arvelige lidelser minimeres. Avlsværdien kan bl.a. sige noget om:

  • Yversundhed
  • Kælvningsevne
  • Frugtbarhed
  • Modstandsdygtig mod generelle sygdomme

Ud fra sammenhængen mellem over 50.000 genetiske markører på de 30 kromosom-par som kvæg har, beregnes en genomisk værdi. Gentest er ikke en facitliste over hvordan et dyrs egenskaber er, men det er et rigtig godt værktøj ved udvælgelse af avlsdyr.